Individualterapi

 

Alle temaer – full konfidensialitet og trygghet.

Våre behandlere har erfaring med de fleste psykiske problemstillinger.

 

 

Bestill

Hva innebærer det å gå i terapi?

Individualterapi er den tradisjonelle terapiformen hvor du som klient møter til timer hos psykolog på en regelmessig basis. Dette innebærer vanligvis timer en gang i uken. Noen ganger fungerer det greit med timer hver 14 dag, men sjeldnere frekvens enn det fungerer som regel kun for lette lidelser. Jo hyppigere man går, jo raskere får man resultater.

 

Behandlingen vil tilpasses din problematikk, men er ofte basert på kognitiv terapi – eller aksept – og forpliktelsesterapeutisk utgangspunkt eller varianter av dette.

Det er også lurt å sette av tid til å øve på en del temaer fra terapien mellom timene. Dette øker effekten av behandlingen.

Det er vanlig å gå mellom 6 – 20 timer.

Noen problemstillinger som behandles

  • De fleste angstlidelser, inkl. sosial angst, generalisert angst, OCD (tvangstanker og -handlinger), helseangst og enkle fobier
  • Post traumatisk stresslidelse (PTSD) og andre belastningsreaksjoner
  • Depresjoner
  • Selvbildeproblematikk
  • Spiseforstyrrelser
  • Stressrelaterte plager
  • Seksuelle problemer
  • Relasjon og personlighetsproblematikk
  • Rusmisbruk

Dette er et utvalg av vanlige problemstillinger. Sliter du med noe som du ikke finner igjen over, ta kontakt med oss.

OSLO PSYKOLOGSENTER

Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo

Tlf.: +47 23 90 50 70

Mail: mail@oslopsykologsenter.no

Kognito AS

Org.nr. 915140467

MER INFORMASJON

TRENGER DU HJELP?

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.