Bedriftshelse

Med fokus på psykisk helse og optimal fungering

 

Et supplement til deres tradisjonelle bedriftshelsetjeneste

Bred erfaring med psykisk bedriftshelse.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale i dag

 

Kontakt oss

Fast tilknytning.

Med fast psykologtilknytning er det mulig å få profesjonell bistand på kort varsel, før situasjonen tilspisser seg og for eksempel ender med sykemelding.

Ved å tilby en fast psykolog i bedriften hjelper man også den enkelte med å unngå å lete etter hjelp selv, noe som kan være en krevende i en fase hvor man har det vanskelig.

Fordeler med å bruke Oslo Psykologsenter

  • Rask tilgang til psykolog i “akutte faser”
  • Mulighet for å forebygge sykemeldinger ved å tilby psykologbistand før situasjonen blir for krevende.
  • Tilgang til “fast” psykolog som over tid kjenner ledelsen og bedriftskulturen.
  • Tilgang på psykologtjenester som medarbeideroppfølging, terapi, veiledning og rådgivning i forhold til arbeidskonflikter og annet.

Flere fordeler

  • Ingen faste kostnader. Bedriften betaler kun for bruk av tjenester
  • Fleksible tjenester – mulighet for psykologbistand på arbeidsplassen, over telefon eller videokonferanse, eller på psykologkontoret.

Ivaretakelse av deres viktigste ressurs

De ansatte er bedriftens viktigste ressurs. Belastninger i privatlivet eller på jobb kan ofte få store konsekvenser. Resultatet kan være utbrendthet og andre stressrelaterte plager. Eksempler er søvn – og konsentrasjonsvansker, angst og depresjon, overforbruk av alkohol, rusmidler eller medikamenter. Ofte ender den enkelte opp med å gå til fastlegen, hvor de blir sykemeldte.  

 

 

OSLO PSYKOLOGSENTER

Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo

Tlf.: +47 23 90 50 70

Mail: mail@oslopsykologsenter.no

Kognito AS

Org.nr. 915140467

MER INFORMASJON

TRENGER DU HJELP?

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.