Alexandra Costache

Psykolog
Bestill timeKontakt Alexandra
Alexandra Costache

Alexandra Costache

Psykolog

Utdannet psykolog ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og har jobbet som psykolog siden 2015.

 

Alexandra har erfaring med behandling av et bredt spekter av plager og utfordringer. Dette inkluderer bla. angst, depresjon, søvnvansker, bekymring og grubling, stress og belastning, relasjonsvansker, samlivsproblemer, lav selvfølelse, utbrenthet, livskriser, traumereaksjoner og sorg.
Har tidligere jobbet i psykisk helsevern for voksne og i kommunal psykisk helsetjeneste med barn, ungdom og familier. Jobber nå fulltid i privat praksis.
Videreutdanning i traumeterapi og er godkjent som underviser av samlivskurset – «7 Prinsipper for gode samliv» og kursleder for Circle of Security Parenting. Har fordypning innen kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi og emosjonsfokusert terapi.
Alexandra tilbyr hjelp til både individer og par som strever med å komme seg ut av livsutfordringer eller fastlåste situasjoner, og treffer både unge og voksne i terapi. Hun jobber fleksibelt og klientsentrert, med særlig fokus på dine ønsker og mål for terapien.

 

Du kan snakke med Alexandra gjennom tradisjonelle avtaler på kontoret i Oslo eller gjennom å bestille en online time.

Erfaring

 

 

 • Oslo Psykologsenter – psykolog, Rosenkrantz’ gate 7, Oslo, 2017 –
 • Speare AS, psykolog, Sinsenveien 53 A, Oslo, 2017 –
 • Nittedal kommune, Familieteamet, psykolog, 2015 – 2017
 • Nittedal kommune, Helsestasjon for Ungdom, psykolog, 2015 – 2017
 • Psykososialt kriseteam i Nittedal kommune, 2015 – 2017
 • Helsesenter for papirløse migranter, psykolog, 2015 – 2016
 • Akuttpsykiatrisk seksjon, Ullevål sykehus, miljøarbeider, 2013 – 2014

 

Utdanning

 

 

 • Sertifisert kursleder samlivskurs “7 Prinsipper for gode samliv”, The Gottman Institute, 2017
 • Utdanning i traumeterapi, Tryggere traumeterapeuter fordypning, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, 2014 – pågående
 • Sertifisert kursleder i Trygghetssirkelen foreldreveiledning (Circle of Security- Parenting), 2016
 • Ettårig spesialiseringsprogram, Fellesprogrammet, Norsk Psykologforening, 2015 – 2016
 • Sosialt entreprenørskap, Universitetet i Oslo/University of Cape Town, 2012
 • Utvekslingsår i psykologi, San Diego State University, 2010-2011
 • Profesjonsstudiet i Psykologi, NTNU, 2009-2015
 • Introduksjonsstudiet i Psykologi, NTNU, 2007 – 2008

OSLO PSYKOLOGSENTER

Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo

Tlf.: 23 90 50 70

Mail: mail@oslopsykologsenter.no

Kognito AS

Org.nr. 915140467

MER INFORMASJON

TRENGER DU HJELP?