fbpx
Noe du lurer på?

Ofte stilte spørsmål

Det vanlige er at du som klient møter til timer hos psykolog på en regelmessig basis. Dette innebærer vanligvis timer en gang i uken. Noen ganger fungerer det greit med timer hver 14 dag, men sjeldenere frekvens enn det fungerer som regel kun for lette lidelser. Jo hyppigere man går, jo raskere får man resultater. Det er også lurt å sette av tid til å øve på en del temaer fra terapien mellom timene. Dette øker effekten av behandlingen.

Psykologer undersøker, behandler og forsker på menneskers atferd og mentale prosesser.

En psykolog må ha autorisasjon. Dette betyr at man er godkjent av det offentlige til å praktisere psykologtjenester, og er bundet av regelverket for helsepersonell. Detter betyr at du som klient forholder deg til en person som har oppdatert kunnskap om psykologiske problemstilliger, er bundet av etiske retningslinjer, og som praktiserer innen et strengt lovverk. Dette innebærer bl.a. taushetsplikt og plikt til å føre journal, sette diagnoser osv. En psykolog skriver ikke ut medisiner.

En psykologspesialist er en psykolog som så har har minimum 5 års videreutdanning, veiledning og relevant arbeidserfaring som psykolog. Man søker da om å bli spesialist innen et psykologisk arbeidsområde. Psykologene ved Oslo Psykologsenter har spesialitet i klinisk psykologi, med fordypning voksne eller barn, eller nevropsykologi.

En psykiater er ikke psykolog. En psykiater er utdannet lege, som så har minimum 5 års videreutdanning i psykiatri og blir således spesialist i dette. En psykiater kan skrive ut medisiner.

En kognitiv terapeut er ikke nødvendigvis psykolog. Man har gjennomørt 2 årig videreutdanning i kognitiv terapi, i regi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi. I tillegg har man gjennomført minimum 50 timer veiledning og må ha bestått eksamen. Man må være være autorisert helsepersonell i utgangspunktet for å bli kognitiv terapeut.

Sexolog er ikke en beskyttet tittel. Det betyr at alle kan kalle seg sexolog, selv om man ikke har utdanning eller kompetanse til å rådgi personer som opplever utfordringer knyttet til seksualitet eller kjønn.

Derfor har NFKS, i samarbeid med den nordiske sexologiforeningen NACS, etablert en autorisasjonsordning. For å få autorisasjon som spesialist i sexologisk rådgivning NACS eller spesialist i klinisk sexologi NACS må man minimum ha treårig helse- eller sosialfaglig utdanning på høyskole/universitetsnivå, minimum 60 poeng videreutdanning i sexologi på høyskole/universitetsnivå, samt erfaring fra klinisk sexologisk arbeid og veiledning

Du finner opplysninger om dette på siden timebestilling og priser.

Kort fortalt betales tjenestene enten på forhånd med Easypay, eller etter timen med kort eller Vipps.

Snakk med oss om mulighet for nedbetaling. Dette kan ordnes for flere av våre tjenester.

Vi har rabatterte timer for studenter. Man må da kunne legge frem gyldig studentbevis

Du trenger ikke henvisning for å komme til oss. Dette gjelder også i forhold til nevropsykologisk utredning.

Du starter først med å bestille en konsultasjon hos en av våre nevropsykologer. Det gjøres da en vurdering på om det er grunnlag for å gå videre med full utedning av ADHD. Du vil i såfall få tilbud om en pakke som inneholder utredning med klinisk intervju og kartlegginger, samt en rekke nevropsykologiske tester som måler impulsivitet, evner, sterke og svake sider, konsentrasjonsevne m.m. I tillegg vil det skrives en lengre rapport basert på resultatene. Vi vil så gi en anbefaling om videre behandlingstiltak, som eventuell medisinering. Du vil da bli satt i kontakt med en samarbeidende psykiater.