Henrik Riekeles Vik

Leder, Spesialist i klinisk psykologi
Bestill timeKontakt Henrik

Født 1971. Vik har opparbeidet bred erfaring med de fleste psykiske lidelser. Grunnlaget ble lagt allerede på midten av 90- tallet, hvor flere års arbeid på akuttpsykiatrisk døgnpost ga innblikk i alt fra de mest alvorlige lidelsene som schizofrenier til akutte livsbelastninger av lettere art.

Utdanningen til psykolog ble gjordt hovedsakelig ved Universitetet i Oslo og ett semester i Sydney, Australia. Henrik Riekeles Vik har vært psykolog siden 2003.

Som psykolog har Henrik lang erfaring med kognitiv terapi, og er utdannet som veileder i denne terapiformen. Dette er en behandlingsform som i dag er meget populær, grunnet at den er symptomfokusert og har en lettfattelig teori og har vist gode resultater i behandling av de fleste psykiske lidelser.

Henrik praktiserer også Aksept – og Forpliktelsesterapi (AFT), en terapiform som mer fokuserer på bevisstgjøring av viktige verdier i livet, hva som er spiller en rolle i det store bildet, samt å sette forpliktende mål for hvordan man kan gjøre få et liv mer i tråd med dette. AFT er samtidig opptatt av aksept i forhold til indre følelser og tanker, samt de forhold vi  ikke har kontroll over i livet. Mindfullness er et viktig virkemiddel i AFT.

Henrik behandler de fleste lidelser; herunder som angstlidelser som sosial fobi, helseangst, generalisert angst og obsessiv kompulsiv lidelse (tvangstanker og -atferd), depressive lidelser, selvbildeproblematikk, seksuelle vansker og spiseproblemer.

Henrik har også erfaring med gruppeterapi, kurs og foredrag.

Du kan snakke med Henrik gjennom tradisjonelle avtaler på kontoret i Oslo eller gjennom å bestille en online time.

Erfaring

 

 • Oslo Psykologsenter – leder, psykologspesialist, Rosenkrantz’ gate 7, Oslo, 2015-
 • Dialog, Diakonhjemmet Omsorg, psykologspesialist 2016 –
 • Psykolog Vik – psykologspesialist, privat praksis, Inkognitogaten 17, Oslo,  2015
 • Follo DPS, TIRE (psykosepoliklinikk) og allmennpoliklinisk enhet, 2015 – 2016
 • Psykolog Vik – psykologspesialist, privat praksis, Follo, 2011 – 2014
 • Psykolog Vik – psykolog og psykologspesialist, privat praksis, Bygdøy Alle 21, Oslo, 2008 – 2011
 • Follo Avdeling for Rus og Avhengighet (ARA), Rus og Psykiatriposten , døgnenheten – psykologspesialist, faglig ansvarlig, 2013 – i dag
 • Follo DPS, døgnavdeling – psykologspesialist, faglig ansvarlig, 2011 – 2013
 • Follo Distriktpsykiatriske senter (DPS), ambulant team, allmennspsykiatrisk poliklinikk – psykologspesialist, 2009 – 2011
 • Moss Barne – og Ungdomspsykiatriske Poliklinikk (BUP), psykolog, 2008 – 2009
 • Edwin Ruud DPS, akuttpost, døgnenheten – psykolog, 2007- 2008
 • Edwin Ruud DPS, allmennsykiatrisk poliklinikk – konstituert seksjonsleder, 2005 – 2007
 • Edwin Ruud Distriktpsykiatriske senter (DPS), allmenpsykiatrisk poliklinikk – psykolog, 2003 – 2005
 • Psykiatrisk avdeling Vinderen, akuttpsykiatrisk døgnpost – miljøarbeider, 1996 – 2003

Utdanning

 

 • Toårig veilederutdanning i kognitiv terapi, Norsk forening for Kognitiv Terapi, 2008 – 2010
 • Utdanning i EMDR (traumeterapi) level II
 • Utdanning i EMDR (traumeterapi) level I,
 • Toårig utdanning i kognitiv terapi, Norsk forening for Kognitiv Terapi, 2005 – 2007
 • Toårig utdanning i gruppeterapi, Institutt for aktiv psykoterapi, 2004 – 2006
 • Spesialisering i klinisk voksenpsykologi, Norsk Psykologforening, 2003 – 2009
 • Semester i sosialpsykologi, University of Sydney, Australia, 2000
 • Embetsstudiet i Psykologi, Universitetet i Oslo, 1999 – 2003
 • Grunnfag Psykologi, Universitetet i Oslo, 1995 – 1996
 • Grunnfag Statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 1992

OSLO PSYKOLOGSENTER

Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo

Tlf.: 23 90 50 70

Mail: mail@oslopsykologsenter.no

Kognito AS

Org.nr. 915140467

MER INFORMASJON

TRENGER DU HJELP?