fbpx

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi har bred evidens gjennom en rekke studier vedrørende behandlingseffekt ved lidelser som angst, depresjon, stressmestring, søvnvansker, seksuelle problemer, spiseforstyrrelser, sinnemestring, tvangstanker m.m.

Kognitiv terapi øker bevisstheten om samspillet mellom situasjoner, tanker, følelser og atferd. Gjennom økt bevissthet om dette kan man lære å «ikke la seg styre» av tanker og følelser på automatikk, men heller kjenne at man kan «velge» hva man skal tenke i vanskelige situasjoner, og hva man ønsker å gjøre.

Kognitiv terapi er en behandlingsform som passer de fleste. Den bygger på sunn fornuft og refleksjon – satt i system. Metoden kan brukes på de fleste situasjoner vi kommer opp i, som samlivsproblemer, stress på jobb, opplevd svikt i mestring – til mer gjennomgripende vanskeligheter med angst, nedstemthet, selvbilde, rusmisbruk osv.

Kognitiv terapi bygger på samarbeid. Sammen finner vi ut en prioritert liste over vanskeligheter som skal angripes og finner situasjonene som typisk knyttes til disse. Gjennomgang av slike situasjoner avdekker typiske tanker nettopp du gjør deg i disse situasjonene, hvilke følelser det setter i sving, og hva du gjør for å mestre disse. Du vil oppdage at du kan velge hvordan du kan forholde deg mer fleksibelt og hensiktsmessig, og redusere psykisk ubehag.

Viktige begreper

I kognitiv terapi snakker man ofte om endel begreper det er greit å vite noe om.

Vi snakker om automatiske tanker. Dette er tanker som typisk du gjør deg i bestemte situasjoner, fordi du har opplevd bestemte ting i slike situasjoner tidligere. Dette aktiverer typiske tanker som har med situasjonen å gjøre, og disse tankene er automatiske i den forstand at de oppstår uten at vi trenger å tenke på dem. De er ofte raske, og ofte negativeVi snakker derfor ofte om negative automatiske tanker. Fordi de er negative ønsker vi ikke å ha de oppe til bevisst vurdering, og vi tar de derfor ofte for god fisk – vi antar at de er sanne uten å stille spørsmål ved dette. Typisk kan de gå på det å dumme seg ut, at man er lite verdt, at man antar at ting vil gå galt, at man ikke kommer til å mestre osv.

Vi snakker ofte om den kognitive diamanten. Dette er en beskrivelse av fire komponenter – tanker, følelser, kroppslige symptomer og atferd. Diamanten er beskrivelsen av en tenkt strek mellom disse fire komponentene, som viser samspillet dem i mellom. Alt henger sammen med alt og påvirkes av hverandre. Endring av tanker vil påvirke følelser, kropp og atferd. Endring i kropp vil påvirke følelser, tanker og atferd. Endring i atferd kan påvirke hva vi tenker, følelser og kropp – osv.

Kasusformulering. Dette er typisk en kartlegging av hvordan relevante barndomsopplevelser har påvirket selvbildet, hvilke tanker vi har fått om oss selv og verden, våre holdninger og hvilke mestringsstrategier vi har utarbeidet. Gjennom en slik bevisstgjøring ser vi tydeligere hvorfor vi får nettopp de tankene vi gjør, og reagerer slik vi gjør i bestemte situasjoner.

Hjemmeoppgaver. Det er vanlig at vi ønsker å trene på ny atferd. Som i idretten tenker vi at vi alltid blir bedre gjennom trening. I terapitimene finner vi ut hva vi trenger å øve på, og så lages det en plan for hvordan dette kan foregå. Du vil ikke bli bedt om å øve på noe du ikke selv ønsker å være med på. Kognitiv terapi er behandling gjennom samarbeid! Andre ganger brukes hjemmeoppgaver for å finne ut av sammenhenger – vi eksperimenterer. Hva skjer hvis jeg gjør slik? Var det slik jeg forventet?

Typiske problemområder

Kognitiv terapi er ofte brukt ved følgende psykiske utfordringer:

Angst. Herunder sosial angst, overdreven frykt for å dumme seg ut. Generalisert angst, frittflytende, overdrevne bekymringer. Helseangst, tvangstanker og tvangsatferd, fobier og panikkangst.

Depresjon. Fungerer best ved milde til moderate tilstander. Ulike grader av nedstemthet.

Seksuelle vansker. Prestasjonsangst.

Samlivsproblemer. Sjalusi, vanskeligheter med å kommunisere tanker og følelser.

Stress. Prestasjonspress på skole eller jobb. Overdreven ansvarsfølelse

Aggresjon.

Rusproblematikk.

Hanne Storvik er sertifisert kognitiv terapeut gjennom Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Hun jobber med denne behandlingsformen daglig i sitt arbeid med klienter, og har flere års erfaring. Hanne er i gang med to årig veileder utdanning i kognitiv terapi, noe som innebærer at hun vil kunne lære opp andre i metoden.

Sten-Rune er utdannet kognitiv terapeut gjennom Norsk Forening i Kognitiv Terapi (NFKT). I tillegg er han spesialist i klinisk psykologi. Sten-Rune har lang og bred erfaring med kognitiv terapi, og har blant annet holdt kurs i stressmestring, konflikthåndtering og rusmisbruk. Sten-Rune er godkjent veileder i kognitiv terapi, og lærer opp andre leger og psykologer i metoden. I tillegg holder han kurs for NFKT i forbindelse med utdanningen i metoden.

Lars Fodstad er også utdannet kognitiv terapeut gjennom NFKT i tillegg til å være psykologspesialist. Han er bred erfaring med de fleste psykiske lidelser og bruker ofte kognitiv terapi som metode.

Kontakt oss om du har spørsmål om individualterapi, coaching, gruppeterapi eller kurs.