INDIVIDUALTERAPI

Om dine psykologiske utfordringer.

 

Alle temaer

Høy profesjonalitet

Full konfedensialitet og trygghet

 

Bestill her
Når du kommer til behandling til Oslo Psykologsenter, vil du bli behandlet med respekt og konfidensialitet.

Vi er opptatt av at du blir lyttet til og at vi har felles forståelse av problematikken du har med deg.

Veien videre vil bli diskutert med deg, og du vil bli rådført omkring tanker for den videre behandlingen.

Hva innebærer det å gå i behandling?

 

Individualterapi er den tradisjonelle terapiformen hvor du som klient møter til timer hos psykolog på en regelmessig basis. Dette innebærer vanligvis timer en gang i uken. Noen ganger fungerer det greit med timer hver 14 dag, men sjeldnere frekvens enn det fungerer som regel kun for lette lidelser. Jo hyppigere man går, jo raskere får man resultater.

Behandlingen vil tilpasses din problematikk, men er ofte basert på kognitiv terapi – eller aksept – og forpliktelsesterapeutisk utgangspunkt eller varianter av dette.

Det er også lurt å sette av tid til å øve på en del temaer fra terapien mellom timene. Dette øker effekten av behandlingen.

Det er vanlig å gå mellom 6 – 20 timer.

Z

Noen problemstillinger som behandles

 

  • De fleste angstlidelser, inkl. sosial angst, generalisert angst, OCD (tvangstanker og -handlinger), helseangst og enkle fobier
  • Post traumatisk stresslidelse (PTSD) og andre belastningsreaksjoner
  • Depresjoner
  • Selvbildeproblematikk
  • Spiseforstyrrelser
  • Stressrelaterte plager
  • Seksuelle problemer
  • Relasjon og personlighetsproblematikk
  • Rusmisbruk

Dette er et utvalg av vanlige problemstillinger. Sliter du med noe som du ikke finner igjen over, ta kontakt med meg så vil vigi deg et svar.

OSLO PSYKOLOGSENTER

Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo

Tlf.: 23 90 50 70

Mail: mail@oslopsykologsenter.no

Kognito AS

Org.nr. 915140467

MER INFORMASJON

TRENGER DU HJELP?