Hva kan du forvente?

Få kontakt med en av våre anbefalte psykologer. Vi jobber med de fleste psykiske vanskeligheter, bl.a. utbrenthet og stressmestring, mestring av angst og overdrevne bekymringer, tvangstanker og handlinger, seksuelle vansker, selvbildeproblematikk, relasjonelle vansker, depresjon, mestring av traumer m.m.

I tillegg tilbyr vi nevropsykologisk utredning. Eksempler er hukommelsesvansker, oppmerksomhet – og konsentrasjonsvansker og vurdering av generelle mentale evner.

Husk at vi behandler dine utfordinger under den strengeste konfidensialitet. Alle autoriserte psykologer er forpliktet til å følge etiske retningslinjer for behandling, herunder å ha et strengt forhold til taushetsplikt. 

Våre medarbeidere

AllFornebuOslo sentrumIndividualterapiFamilieterapiNevropsykologiSexologi
Hanne Storvik

Hanne Terese Storvik

Daglig leder / kognitiv terapeut

Født i 1973. Jobbet i psykisk helsevern siden 1995.  Rogaland psykiatriske sykehus, regional sikkerhetspost,  Psykisk helseteam, psykosepoliklinikk ved Oslo Universitetssykehus.

Videreutdanning i tverrfaglig psykisk helse. Fire videreutdanninger i kognitiv terapi ved Norsk forening for kognitiv terapi og Tips Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus. Er utdannet som veileder i kognitiv terapi. Tar nå utdanning i sexologi ved Universitetet i Agder.

Hanne behandler ulike lidelser som angst, depresjon, spiseforstyrrelser, tvangslidelser, generalisert angstlidelser, panikkangst og sosialfobi, samt vansker med relasjoner og samliv, problemer knyttet til selvbilde og kropp. Tilbyr familiebehandling. Hun holder foredrag, underviser og er veileder.

Hanne jobber på ved vårt kontor i Oslo Sentrum og en kveld i uken på Fornebu.

Har du bestilt videokonsultasjon med Hanne? Trykk på lenken under.

Therese Le Nordlie

Therese Le Nordlie

Psykolog

Født 1980. Utdannet ved Universitetet i København. Therese tar i mot barn, unge, voksne, og par med psykiske utfordringer og relasjonsproblematikk innenfor familie og samliv. Dette kan være atferd, reguleringsvansker, uro, nedstemthet, stress, brudd, sorg, konflikt/ kommunikasjonvansker, foreldresamarbeid, livskriser.
Therese tilbyr individualterapi, parterapi, foreldreveiledning, familieterapi og kurs.
Therese har erfaring med behandling av et bredt spekter av psykiske vansker fra spesialisthelsetjeneste og psykisk helseteam. Hun har også erfaring med akutt krisearbeid innenfor vold og traumatisk stress i tillegg til endringsarbeid hos sårbare familier.
Therese har videreutdanning i klinisk familiepsykologi fra Institutt for Aktiv Psykoterapi og er sertifisert som MST terapeut (behandling av alvorlig atferdsvansker hos ungdom) og i foreldreveiledningsprogrammene COS-P (Trygghetsirkel) og ICDP (International Child Development Program.

Therese har forankring i tilknytningspsykologi og utviklingspsykologi, og har stor interesse for emosjonsfokusert terapi.

Therese jobber på kveldstid ved vårt kontor på Fornebu.

Har du bestilt videokonsultasjon med Therese? Trykk på lenken under.

Telefon:+47 23 90 50 70

Email:therese@oslopsykologsenter.no

Tobias Lindstad

Spesialist i klinisk psykologi

Tobias er født i 1973. Han har vært psykolog i nesten 20 år. Han er spesialist i klinisk psykologi.

Tobias har erfaring med behandling av et bredt spekter av psykiske plager og utfordringer som depresjon, angst, søvnvansker, bekymring og grubling, stress og belastning, relasjonsvansker, samlivsproblemer, arbeidslivskonflikter, aggresjons- og sinnemestring, lav selvfølelse, utbrenthet, livskriser, traumereaksjoner og sorg.

Er opptatt av å gå personers individuelle behov i møte så åpent som mulig. Integrerer i så måte ofte kognitiv terapi med andre psykoterapiperspektiver. Eksempelvis psykodynamisk psykoterapi, emosjonsfokusert terapi, oppmerksomt nærvær, metakognitiv terapi, skjemafokusert kognitiv terapi, samt et tilknytningsperspektiv og eksistensielt- og personsentrert psykoterapi. Er også opptatt av terapeutisk potensiale i litteratur, musikk, kunst, film, filosofi, dans og kroppslig aktivitet.

Jobber på både kveld- og dagtid, primært på kontorene i Fornebu, men også i Oslo sentrum.

Har du bestilt videokonsultasjon med Tobias? Trykk på lenken under.

Telefon:+47 23 90 50 70

Email:tobias@oslopsykologsenter.no

Sten-Rune Roland

Sten-Rune Roland

Spesialist i klinisk psykologi

Sten-Rune er født i 1970 og kommer fra Nordland. Han er utdannet i Oslo og har jobbet som psykolog i 20 år. Han har vært spesialist i klinisk psykologi siden 2009.

Sten-Rune er utdannet veileder i kognitiv terapi, og har vært med å utdanne mange leger og psykologer i kognitiv terapi. Han er i tillegg utdannet i skjematerapi, en terapiform som er godt egnet for langvarige personlighetsvansker.

Sten-Rune jobber med de fleste psykiske vansker hos barn og unge. Han har lang ledererfaring og jobber i dag som leder av Vangsseter, et rehabiliteringssenter for mennesker med rusproblemer. Han har i tillegg klinisk praksis ved Oslo Psykologsenter.

Sten-Rune tar i mot klienter primært i Oslo sentrum på kveldstid.

Har du bestilt videokonsultasjon med Sten-Rune? Trykk på lenken under.

Celin Ringseth

Psykolog

Celin er utdannet psykolog fra Universitetet i København. Har fordypning i kognitiv terapi og videreutdanning i stress- og traumepsykologi. Har tidligere jobbet innen akuttpost, barn og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) og alderpsykiatrisk poliklinikk ved Akershus Universitetssykehus.

Tilbyr behandling av et bredt spekter av psykiske plager. Dette inkluderer bla depresjon, angst, traume, sorg, samlivsproblemer, lav selvfølelse, stress og utbrenthet. Celin er også utdannet yogalærer og holder foredrag, kurs og retreat innen stressmestring og livsveiledning. Celin jobber på våre kontorer på Fornebu og i sentrum.

Har du bestilt videokonsultasjon med Celin? Trykk på lenken under.

John Brink

Spesialist i nevropsykologi

John W. Brink er utdannet psykolog ved universitetet i Groningen, Nederland i 1984. Godkjent spesialist i klinisk nevropsykologi i 1997. Utført arbeid innen rehabilitering og psykiatri i over 30 år.

Lang erfaring med utredningsarbeid og behandling av voksne og eldre innen nevropsykologisk fagfelt.

Har arbeidet med påførte og ervervede hjerneskader, lærevansker, utviklingsforstyrrelser, degenerative lidelser samt ulike nevropsykiatriske tilstander. I tillegg erfaring med individuell terapi, kurs, veiledning og foredrag.

Har du bestilt videokonsultasjon med John? Trykk på lenken under.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.