Om oss

Ditt spesialistsenter for psykologbehandling, kognitiv terapi,

nevropsykologisk utredning og onlineterapi.

Vi holder til i Oslo sentrum og Fornebuporten.

Hva kan du forvente?

Vi jobber med de fleste psykiske vanskeligheter, bl.a. utbrenthet og stressmestring, mestring av angst og overdrevne bekymringer, tvangstanker og handlinger, seksuelle vansker, selvbildeproblematikk, relasjonelle vansker, depresjon, mestring av traumer m.m.

I tillegg tilbyr vi nevropsykologisk utredning. Eksempler er hukommelsesvansker, oppmerksomhet – og konsentrasjonsvansker og vurdering av generelle mentale evner.

Husk at vi behandler dine utfordinger under den strengeste konfidensialitet. Alle autoriserte psykologer er forpliktet til å følge etiske retningslinjer for behandling, herunder å ha et strengt forhold til taushetsplikt. I tillegg er vi opptatt av at du skal få en profesjonell oppfølging som er evidensbasert.

Våre medarbeidere

Alexandra Costache

Alexandra Costache

Psykolog

Født 1987. Utdannet psykolog fra NTNU i Trondheim.

Videreutdanning innenfor traumeterapi, parterapi og foreldreveiledning.

Har erfaring med behandling av et bredt spekter av psykiske helseproblemer.

Alexandra tilbyr:

 •       Psykologbehandling individuelt og i grupper
 •       Parterapi
 •       Foreldreveiledning
 •       Kurs og undervisning på forespørsel

Alexandra jobber primært på dagtid ved vårt kontor i Oslo Sentrum.

Les mer om Alexandra her

Celin Ringseth

Celin Ringseth

Psykolog

Celin er utdannet psykolog fra Universitetet i København. Har erfaring fra akuttpost, barn og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) og alderpsykiatrisk poliklinikk ved Akershus Universitetssykehus.

Tilbyr behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser og plager. Dette inkluderer bla depresjon, angst, traume, sorg, samlivsproblemer, lav selvfølelse, familiedynamikk, stress og utbrenthet.

Celin tar i mot barn, voksne og eldre.

Celin jobber på vårt kontor på Fornebu

Hanne Terese Storvik

Hanne Terese Storvik

Daglig leder / kognitiv terapeut

Født i 1973. Jobbet i psykisk helsevern siden 1995.  Rogaland psykiatriske sykehus, regional sikkerhetspost,  Psykisk helseteam, psykosepoliklinikk ved Oslo Universitetssykehus.

Videreutdanning i tverrfaglig psykisk helse. Tre videreutdanninger i kognitiv terapi ved Norsk forening for kognitiv terapi og Tips Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus.

Bred erfaring fra arbeid med ulike psykiske lidelser,

Hanne Storvik tilbyr:

 • Behandling av ulike lidelser som angst, depresjon, spiseforstyrrelser, tvangslidelser, generalisert angstlidelser, panikkangst og sosialfobi. Behandler vansker med relasjoner og samliv, samt problemer knyttet til selvbilde og kropp.
 • Familiebehandling
 • Holder foredrag, underviser og er veileder

Hanne jobber på ved vårt kontor i Oslo Sentrum og en kveld i uken på Fornebu.

Les mer om Hanne her:

John W. Brink

John W. Brink

Spesialist i nevropsykologi

John W. Brink er utdannet psykolog ved universitetet i Groningen, Nederland i 1984.

Godkjent spesialist i klinisk nevropsykologi i 1997.

Utført arbeid innen rehabilitering og psykiatri i over 30 år.

Lang erfaring med utredningsarbeid og behandling av voksne og eldre innen nevropsykologisk fagfelt.

Har arbeidet med påførte og ervervede hjerneskader, lærevansker, utviklingsforstyrrelser, degenerative lidelser samt ulike nevropsykiatriske tilstander.

I tillegg erfaring med individuell terapi, kurs, veiledning og foredrag.

Medlem av Norsk Psykolog Forening (NPF) og Norsk Nevropsykologisk Forening (NNF).

Les mer om nevropsykologiske utredninger her:

Sten-Rune Roland

Sten-Rune Roland

Spesialist i klinisk psykologi

Født 1970. Utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 2000. Spesialist i klinisk psykologi siden 2009.

Videreutdanning i kognitiv terapi og veilederutdanning i kognitiv terapi siden 2011.

Har veiledet psykologer og annet helsepersonell i kognitiv terapi, individuelt og i gruppe.

Jobber med de fleste typer psykiske lidelser, samt rus- og avhengighetsproblematikk.

Sten Rune jobber med:

 • Psykologbehandling individuelt og i grupper
 • Veiledning av psykologer og annet helsepersonell
 • Kurs og undervising på forespørsel

Er født og oppvokst på Helgeland i Nordland.

Sten-Rune jobber primært på kveldstid ved vårt kontor i Oslo Sentrum.

Les mer om Sten-Rune her:

Thomas Bernhard Thiis-Evensen

Thomas Bernhard Thiis-Evensen

Filosofisk praktiker

Født 1971. Har i en årrekke jobbet som miljøterapeut og organisasjonskonsulent innen barnevern/psykisk helse. Cand Philol. i Idéhistorie siden 2005. Har holdt Sokratiske dialoger fra 2006 og er utdannet Filosofisk praktiker NSFP. Har ledet Dødskafeer i Hammerfest, Stavanger og Oslo.

Opptatt av samtalen som en metode for erfaringsbasert utforskning:

 • Av hvordan en kan forsone seg med det som er
 • Av hvem man er, og hvilke grunnleggende verdier en vil leve ut
 • Av hvordan en kan oppleve tilværelsen mer meningsfull ved å tematisere konkrete erfaringer, tanker, ord, følelser og handlinger som basis for å åpne for nye mulighetsrom og handlingspraksiser

Utdannet ved Arkitekthøyskolen i Oslo, Universitetet i Oslo og har studert ved Pontificia Università Gregoriana.

Thomas Bernhard jobber på dagtid ved vårt kontor i Oslo Sentrum og Fornebu.

 

Tobias Lindstad

Tobias Lindstad

Psykolog

Født 1973. Utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo 2003 og tilbyr:

 • Psykologsamtaler og psykoterapi individuelt og i grupper
 • Parterapi
 • Familieterapi
 • Foreldreveiledning
 • Veiledning, kurs og undervisning
 • Veiledning av psykologer og annet helsepersonell

Tobias har erfaring med behandling av et bredt spekter av psykiske plager og utfordringer som depresjon, angst, søvnvansker, bekymring og grubling, stress og belastning, relasjonsvansker, samlivsproblemer, arbeidslivskonflikter, aggresjons- og sinnemestring, lav selvfølelse, utbrenthet, livskriser, traumereaksjoner og sorg.

Er opptatt av å gå personers individuelle behov i møte så åpent som mulig. Integrerer i så måte ofte kognitiv terapi med andre psykoterapiperspektiver. Eksempelvis psykodynamisk psykoterapi, emosjonsfokusert terapi, oppmerksomt nærvær, metakognitiv terapi, skjemafokusert kognitiv terapi, samt et tilknytningsperspektiv og eksistensielt- og personsentrert psykoterapi. Er også opptatt av terapeutisk potensiale i litteratur, musikk, kunst, film, filosofi, dans og kroppslig aktivitet.

Jobber på både kveld- og dagtid, primært på kontorene i Fornebu, men også i Oslo sentrum.

Les mer om Tobias Gustum Lindstad her:

 

OSLO PSYKOLOGSENTER

Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo

Tlf.: 23 90 50 70

Mail: mail@oslopsykologsenter.no

Kognito AS

Org.nr. 915140467

MER INFORMASJON

TRENGER DU HJELP?