fbpx

Om oss

Om våre medarbeidere

Her følger en presentasjon om våre medarbeidere og hva hver enkelt jobber med og har av relevant utdanning og erfaring.

AlleNobels gate 16ARosenkrantz gate 7VoksneBarn og ungePar og familieSexologiRus og avhengighetNevropsykologi
Celin Ringseth

Celin Ringseth

Psykolog

Celin er utdannet psykolog fra Universitetet i København. Har fordypning i kognitiv terapi og videreutdanning i stress- og traumepsykologi. Autorisert i TRE (Trauma Release Exercise). Utdannet yogalærer og holder foredrag og kurs innen stressmestring og livsveiledning.

Flere års erfaring fra akuttpost, barn og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) og alderspsykiatrisk poliklinikk ved Akershus Universitetssykehus. Jobbet de fire siste årene i privatpraksis.

Tilbyr samtaleterapi for et bredt spekter av psykiske utfordringer. Dette inkluderer bla depresjon, angst, traume, utbrenthet og samlivsproblemer.

Ga ut boken «The Breeding Pig- en kjærlighetsroman» sommer 2021. 

Celin tilbyr kun onlineterapi for tiden.

Bestill onlinetime
Frode Molnes

Frode Molnes

Spesialist i klinisk psykologi

Spesialist i klinisk voksenpsykologi.

Frode er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Jobbet i psykisk helsevern siden 2013. Har i tillegg erfaring med behandling av barn og foreldreveiledning. 

Opparbeidet seg bred erfaring med utredning og behandling av ulike psykiske helseplager, som for eksempel depresjon, angst, stemningsforstyrrelser, traumelidelser, søvnproblemer, relasjonsvansker, sorg og livskriser, tvangslidelser, spiseforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser, samt andre tilstander med kroppslige tilleggsplager.

Har en helhetlig tilnærming til terapi, som tar utgangspunkt i både person, kropp og livssituasjon. Særlig interesse for affektteori og følelsenes sentrale rolle for selvopplevelse og relasjonelle forhold, der skamproblematikk ofte har en sentral betydning. 

Tilbyr psykoterapi med både affektfokusert og kognitiv tilnærming. Kan også tilby EMDR-behandling (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) eller andre traumespesifikke metoder ved ønske om dette. 

Opptatt av å hjelpe den enkelte til å mobilisere ressurser i seg selv og omgivelsene. Har erfaring med tverrfaglig samarbeid, jobbet med koordinering og samarbeid med ulike instanser som bydelstjenester innen psykisk helse og fastlegekontor.    

Tilbyr både individuell behandling, parterapi og familieterapi. 

Frode jobber ved vårt kontor i Nobels gate 16A.

Hanne Storvik

Hanne Terese Storvik

Daglig leder / kognitiv terapeut

Født i 1973. Utdannet sykepleier og har jobbet i psykisk helsevern siden 1995.  Har erfaring fra Rogaland psykiatriske sykehus, Psykisk helseteam, psykosepoliklinikk ved Oslo Universitetssykehus. Pårørendearbeid ved PIO.

Videreutdanning i tverrfaglig psykisk helse. Flere videreutdanninger i kognitiv terapi. Veileder og underviser i kognitiv terapi. Har Sexologi fra Universitetet i Agder og er også NACS godkjent kliniker. Studerer nå Gottman parterapimetode. 

Hanne snakker med mennesker med ulike type lidelser som angst (generalisert angstlidelser, panikkangst og sosialfobi), depresjon, spiseforstyrrelser og tvangslidelser. Mange strever med problemer knyttet til selvbilde og kropp, samt vansker med relasjoner og samliv. Derfor tilbyr hun både individualterapi og familiebehandling. 

Hun holder foredrag, underviser og er veileder.

Hanne jobber ved vår klinikk i Håndverkergården i Rosenkrantz’ gate 7 i Oslo sentrum

Bestill time
John Brink

John Brink

Spesialist i nevropsykologi

John W. Brink er utdannet psykolog ved universitetet i Groningen, Nederland i 1984. Godkjent spesialist i klinisk nevropsykologi i 1997. Utført arbeid innen rehabilitering og psykiatri i over 30 år.

Lang erfaring med utredningsarbeid og behandling av voksne og eldre innen nevropsykologisk fagfelt.

Har arbeidet med påførte og ervervede hjerneskader, lærevansker, utviklingsforstyrrelser, degenerative lidelser samt ulike nevropsykiatriske tilstander. I tillegg erfaring med individuell terapi, kurs, veiledning og foredrag.

John jobber ved vår klinikk i Håndverkergården i Rosenkrantz’ gate 7 i Oslo sentrum

Bestill time
Lars Fodstad

Lars Fodstad

Spesialist i klinisk psykologi

Utdannet psykolog ved Universitetet i Aalborg i 2007. Jobbet i psykisk helsevern siden 2008, samt 3 år ved Stiftelsen Alternativ til Vold. Psykologspesialist i 2015. Har siden 2016 jobbet som kliniker og leder innen psykisk helsevern. 

Har arbeidet med kognitiv terapi siden han startet som psykolog og har i tillegg en videreutdannelse innen mentaliseringsbasert terapi. I tillegg til det kliniske arbeidet har Fodstad jobbet flere år med rådgivning, psykoedukasjon og psykologisk veiledning av ungdom og unge voksne. 

Fodstad har opparbeidet seg erfaring med behandling av et bredt spekter av psykiske plager som utbrenthet, angstplager (sosial forbi, panikkangst og generalisert angst),  utfordringer knyttet til kropp og selvbilde, depresjon, stress- og belastningsplager, relasjons- og samlivsproblemer, aggresjons- og sinnemestring, utbrenthet, livskriser og sorg. 

Lars jobber ved vår klinikk i Håndverkergården i Rosenkrantz’ gate 7 i Oslo sentrum

 

Bestill time
Sten-Rune Roland

Sten-Rune Roland

Spesialist i klinisk psykologi

Sten-Rune er født i 1970 og kommer fra Nordland. Han er utdannet i Bergen og har jobbet som psykolog i 20 år. Han har vært spesialist i klinisk psykologi siden 2009.

Sten-Rune er utdannet veileder i kognitiv terapi, og har vært med å utdanne mange leger og psykologer i kognitiv terapi. Han er i tillegg utdannet i skjematerapi, en terapiform som er godt egnet for langvarige personlighetsvansker.

Sten-Rune jobber med de fleste psykiske vansker hos barn og unge. Han har lang ledererfaring og jobber i dag som leder av Vangsseter, et rehabiliteringssenter for mennesker med rusproblemer. Han har i tillegg klinisk praksis ved Oslo Psykologsenter.

Sten-Rune jobber ved vår klinikk i Håndverkergården i Rosenkrantz’ gate 7 i Oslo sentrum på kveldstid.

Bestill time
Tobias Lindstad

Tobias Lindstad

Spesialist i klinisk psykologi

Tobias er født i 1973. Han har vært psykolog i nesten 20 år. Han er spesialist i klinisk psykologi.

Tobias har erfaring med behandling av et bredt spekter av psykiske plager og utfordringer som depresjon, angst, søvnvansker, bekymring og grubling, stress og belastning, relasjonsvansker, samlivsproblemer, arbeidslivskonflikter, aggresjons- og sinnemestring, lav selvfølelse, utbrenthet, livskriser, traumereaksjoner og sorg.

Er opptatt av å gå personers individuelle behov i møte så åpent som mulig. Integrerer i så måte ofte kognitiv terapi med andre psykoterapiperspektiver. Eksempelvis psykodynamisk psykoterapi, emosjonsfokusert terapi, oppmerksomt nærvær, metakognitiv terapi, skjemafokusert kognitiv terapi, samt et tilknytningsperspektiv og eksistensielt- og personsentrert psykoterapi. Er også opptatt av terapeutisk potensiale i litteratur, musikk, kunst, film, filosofi, dans og kroppslig aktivitet.

Tobias jobber ved vårt kontor i Nobels gate 16A og i Rosenkrantz’ gate 7.

Bestill time Sentrum
Bestill time Vest

Telefon:+47 23 90 50 70

Email:tobias@oslopsykologsenter.no

Liv Barnett

Liv Barnett

Spesialist i nevropsykologi

Spesialist i nevropsykologi.

Liv var ferdig utdannet psykolog i 1998 og spesialist i nevropsykologi i 2006. Hun har 25 års erfaring innen nevropsykologisk arbeid i spesialisthelsetjenesten. Liv tilbyr nevropsykologisk utredning av voksne og eldre som opplever kognitive vansker og funksjonsnedsettelse. 

Hun har arbeidet med lærevansker, nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD, Aspergers syndrom, Cerebral parese, epilepsi, ervervede hjernskader, hukommelsesvansker og demens, og degenerative lidelser (bl.a. Huntintons sykdom).

Liv arbeider onsdager på kveldstid ved vår klinikk i Nobels gate 16 A.

Du kan bestille time hos Liv her:

Petter Emhjellen

Psykolog under videreutdanning i nevropsykologi

Psykolog i spesialisering i nevropsykologi.

Petter er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. 

Ved Oslo psykologsenter arbeider Petter hovedsakelig med nevropsykologisk utredning av voksne. Han har særlig erfaring fra arbeid med utviklingsforstyrrelser, slik som ADHD, autisme/Aspergers syndrom, tics/Tourettes syndrom (HRT-behandling) og lærevansker.

Petter arbeider onsdager på kveldstid ved vår klinikk i Nobels gate 16 A

Har du bestilt videokonsultasjon med Petter? Da kan du trykke her.

Ane Rogne

Ane Rogne

Spesialist i nevropsykologi

Spesialist i nevropsykologi.

Ane er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og er spesialist i klinisk nevropsykologi. 

Bred erfaring innen nevropsykologisk arbeid med ervervede hjerneskader, lærevansker, utviklingsforstyrrelser og nevropsykiatriske tilstander. Jobbet flere år innen habiliteringstjenesten ved Oslo universitetssykehus og rehabilitering ved Sunnaas sykehus. Erfaring fra arbeid i spesialenhet i NAV med kompliserte arbeidsevnevurderinger.  

Medvirket til lærebøker, flere forskningsartikler og populærvitenskapelige artikler innen nevrofag. 

Ane har også erfaring med behandling av ulike former for psykiske plager, utbrenthet og søvnforstyrrelser. Jobber innen forskjellige terapimetoder som kognitiv terapi og metakognitiv terapi. 

Tilbyr både utredning og behandling av voksne innen nevropsykologiske spørsmål og samtaleterapi rettet mot andre problemstillinger.

Ane vil jobbe i Nobels gate 16A torsdag og fredag på dagtid.

Psykiater Simona Eskeland

Simona Eskeland

Spesialist i psykiatri

Psykiater Simona Eskeland jobber ved Oslo Psykologsenter hovedsakelig på ettermiddager. Eskeland bistår med medisinvurderinger ved tilstander som depresjoner, ADHD med mer. Videre beskrivelse kommer.

Vår historie

Oslo Psykologsenter drives av Kognito AS. Vi ble startet i 2015 av psykologspesialist Henrik Riekeles Vik og filosofisk praktiker Thomas Bernhard Thiis Evensen. I 2017 ble psykologspesialist Sten-Rune Roland og psykiatrisk sykepleier og sexolog Hanne Terese Storvik medeiere i firmaet.

I dag er Oslo Psykologsenter et firma som hovedsakelig tilbyr psykologtjenester fra spesialister med lang erfaring fra tidligere offentlig virksomhet. Vi tilbyr tjenester innen de fleste psykiske problemområder; for voksne, barn og unge, for par og familier. Vi tilbyr en til en terapi, parterapi og snart gruppeterapi. Vi tilbyr utredningskompetanse overfor NAV. Vi tilbyr nevropsykologisk utredning i forhold til ADHD, Apsergers syndrom, generelle evner, hukommelse og annet. I tillegg vil det komme kurs og seminarer. Vi har også sexologisk kompetanse på høyt nivå. Vi tilbyr også bedriftshelsetjenester og samarbeider i dag med Diakonhjemmet sykehus.

Vi ønsker å være et psykologsenter med et bredt tilbud som har høy grad av profesjonalitet og med lang erfaring hos våre medarbeidere.

Home » Om oss