Om oss

Ditt spesialistsenter for psykologbehandling, kognitiv terapi,

nevropsykologisk utredning og onlineterapi.

Vi holder til i Oslo sentrum og Fornebuporten.

Hva kan du forvente?

Vi jobber med de fleste psykiske vanskeligheter, bl.a. utbrenthet og stressmestring, mestring av angst og overdrevne bekymringer, tvangstanker og handlinger, seksuelle vansker, selvbildeproblematikk, relasjonelle vansker, depresjon, mestring av traumer m.m.

I tillegg tilbyr vi nevropsykologisk utredning. Eksempler er hukommelsesvansker, oppmerksomhet – og konsentrasjonsvansker og vurdering av generelle mentale evner.

Husk at vi behandler dine utfordinger under den strengeste konfidensialitet. Alle autoriserte psykologer er forpliktet til å følge etiske retningslinjer for behandling, herunder å ha et strengt forhold til taushetsplikt. I tillegg er vi opptatt av at du skal få en profesjonell oppfølging som er evidensbasert.

Våre medarbeidere

Celin Ringseth

Celin Ringseth

Psykolog

Celin er utdannet psykolog fra Universitetet i København. Har erfaring fra akuttpost, barn og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) og alderpsykiatrisk poliklinikk ved Akershus Universitetssykehus.

Tilbyr behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser og plager. Dette inkluderer bla depresjon, angst, traume, sorg, samlivsproblemer, lav selvfølelse, familiedynamikk, stress og utbrenthet.

Celin tar i mot barn, voksne og eldre.

Celin jobber på vårt kontor på Fornebu

Hanne Terese Storvik

Hanne Terese Storvik

Daglig leder / kognitiv terapeut og sexolog

Født i 1973. Jobbet i psykisk helsevern siden 1995.  Rogaland psykiatriske sykehus, regional sikkerhetspost,  Psykisk helseteam, psykosepoliklinikk ved Oslo Universitetssykehus.

Videreutdanning i tverrfaglig psykisk helse. Fire videreutdanninger i kognitiv terapi ved Norsk forening for kognitiv terapi og Tips Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus. Er utdannet som veileder i kognitiv terapi.

Utdanning i sexologi ved Universitetet i Agder.

Hanne Storvik tilbyr:

Behandling av ulike lidelser som angst, depresjon, spiseforstyrrelser, tvangslidelser, generalisert angstlidelser, panikkangst og sosialfobi.

Behandler vansker med relasjoner og samliv, samt problemer knyttet til selvbilde og kropp.

Familiebehandling

Holder foredrag, underviser og er veileder

Hanne jobber på ved vårt kontor i Oslo Sentrum og en kveld i uken på Fornebu.

Les mer om Hanne her:

John W. Brink

John W. Brink

Spesialist i nevropsykologi

John W. Brink er utdannet psykolog ved universitetet i Groningen, Nederland i 1984.

Godkjent spesialist i klinisk nevropsykologi i 1997.

Utført arbeid innen rehabilitering og psykiatri i over 30 år.

Lang erfaring med utredningsarbeid og behandling av voksne og eldre innen nevropsykologisk fagfelt.

Har arbeidet med påførte og ervervede hjerneskader, lærevansker, utviklingsforstyrrelser, degenerative lidelser samt ulike nevropsykiatriske tilstander.

I tillegg erfaring med individuell terapi, kurs, veiledning og foredrag.

Medlem av Norsk Psykolog Forening (NPF) og Norsk Nevropsykologisk Forening (NNF).

Les mer om nevropsykologiske utredninger her:

Sten-Rune Roland

Sten-Rune Roland

Spesialist i klinisk psykologi

Født 1970. Utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 2000. Spesialist i klinisk psykologi siden 2009.

Videreutdanning i kognitiv terapi og veilederutdanning i kognitiv terapi siden 2011.

Har veiledet psykologer og annet helsepersonell i kognitiv terapi, individuelt og i gruppe.

Jobber med de fleste typer psykiske lidelser, samt rus- og avhengighetsproblematikk.

Sten Rune jobber med:

Psykologbehandling individuelt og i grupper

Veiledning av psykologer og annet helsepersonell

Kurs og undervising på forespørsel

Er født og oppvokst på Helgeland i Nordland.

Sten-Rune jobber primært på kveldstid ved vårt kontor i Oslo Sentrum.

Les mer om Sten-Rune her:

Thomas Bernhard Thiis-Evensen

Thomas Bernhard Thiis-Evensen

Filosofisk praktiker

Født 1971. Har i en årrekke jobbet som miljøterapeut og organisasjonskonsulent innen barnevern/psykisk helse. Cand Philol. i Idéhistorie siden 2005. Har holdt Sokratiske dialoger fra 2006 og er utdannet Filosofisk praktiker NSFP. Har ledet Dødskafeer i Hammerfest, Stavanger og Oslo.

Opptatt av samtalen som en metode for erfaringsbasert utforskning:

Opptatt av hvordan en kan forsone seg med det som er.

Av hvem man er, og hvilke grunnleggende verdier en vil leve ut.

Av hvordan en kan oppleve tilværelsen mer meningsfull ved å tematisere konkrete erfaringer, tanker, ord, følelser og handlinger som basis for å åpne for nye mulighetsrom og handlingspraksiser

Utdannet ved Arkitekthøyskolen i Oslo, Universitetet i Oslo og har studert ved Pontificia Università Gregoriana.

Thomas Bernhard jobber på dagtid ved vårt kontor i Oslo Sentrum og Fornebu.

 

Therese Le Nordlie

Psykolog / familieterapeut

Født 1980. Utdannet ved Universitetet i København. Therese tar i mot barn, unge, voksne, og par med psykiske utfordringer og relasjonsproblematikk innenfor familie og samliv. Dette kan være atferd, reguleringsvansker, uro, nedstemthet, stress, brudd, sorg, konflikt/ kommunikasjonvansker, foreldresamarbeid, livskriser.

Therese tilbyr individualterapi, parterapi, foreldreveiledning, familieterapi og kurs.
Therese har erfaring med behandling av et bredt spekter av psykiske vansker fra spesialisthelsetjeneste og psykisk helseteam. Hun har også erfaring med akutt krisearbeid innenfor vold og traumatisk stress i tillegg til endringsarbeid hos sårbare familier.
Therese har videreutdanning i klinisk familiepsykologi fra Institutt for Aktiv Psykoterapi og er sertifisert som MST terapeut (behandling av alvorlig atferdsvansker hos ungdom) og i foreldreveiledningsprogrammene COS-P (Trygghetsirkel) og ICDP (International Child Development Program.

Therese har forankring i tilknytningspsykologi og utviklingspsykologi, og har stor interesse for emosjonsfokusert terapi.

Therese jobber på kveldstid ved vårt kontor på Fornebu.

Tobias Lindstad

Tobias Lindstad

Psykolog

Født 1973. Utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo 2003 og tilbyr:

Psykologsamtaler og psykoterapi individuelt og i grupper

Parterapi

Familieterapi

Foreldreveiledning

Veiledning, kurs og undervisning

Veiledning av psykologer og annet helsepersonell

Tobias har erfaring med behandling av et bredt spekter av psykiske plager og utfordringer som depresjon, angst, søvnvansker, bekymring og grubling, stress og belastning, relasjonsvansker, samlivsproblemer, arbeidslivskonflikter, aggresjons- og sinnemestring, lav selvfølelse, utbrenthet, livskriser, traumereaksjoner og sorg.

Er opptatt av å gå personers individuelle behov i møte så åpent som mulig. Integrerer i så måte ofte kognitiv terapi med andre psykoterapiperspektiver. Eksempelvis psykodynamisk psykoterapi, emosjonsfokusert terapi, oppmerksomt nærvær, metakognitiv terapi, skjemafokusert kognitiv terapi, samt et tilknytningsperspektiv og eksistensielt- og personsentrert psykoterapi. Er også opptatt av terapeutisk potensiale i litteratur, musikk, kunst, film, filosofi, dans og kroppslig aktivitet.

Jobber på både kveld- og dagtid, primært på kontorene i Fornebu, men også i Oslo sentrum.

Les mer om Tobias Gustum Lindstad her:

 

OSLO PSYKOLOGSENTER

Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo

Tlf.: 23 90 50 70

Mail: mail@oslopsykologsenter.no

Kognito AS

Org.nr. 915140467

MER INFORMASJON

TRENGER DU HJELP?