Våre medarbeidere

AllFornebuOslo sentrumIndividualterapiFamilieterapiNevropsykologiSexologi
Sten-Rune Roland

Sten-Rune Roland

Spesialist i klinisk psykologi

Sten-Rune er født i 1970 og kommer fra Nordland. Han er utdannet i Oslo og har jobbet som psykolog i 20 år. Han har vært spesialist i klinisk psykologi siden 2009.

Sten-Rune er utdannet veileder i kognitiv terapi, og har vært med å utdanne mange leger og psykologer i kognitiv terapi. Han er i tillegg utdannet i skjematerapi, en terapiform som er godt egnet for langvarige personlighetsvansker.

Sten-Rune jobber med de fleste psykiske vansker hos barn og unge. Han har lang ledererfaring og jobber i dag som leder av Vangsseter, et rehabiliteringssenter for mennesker med rusproblemer. Han har i tillegg klinisk praksis ved Oslo Psykologsenter.

Sten-Rune tar i mot klienter primært i Oslo sentrum på kveldstid.

Har du bestilt videokonsultasjon med Sten-Rune? Trykk på lenken under.

 

Bestill time Sentrum Video

John Brink

Spesialist i nevropsykologi

John W. Brink er utdannet psykolog ved universitetet i Groningen, Nederland i 1984. Godkjent spesialist i klinisk nevropsykologi i 1997. Utført arbeid innen rehabilitering og psykiatri i over 30 år.

Lang erfaring med utredningsarbeid og behandling av voksne og eldre innen nevropsykologisk fagfelt.

Har arbeidet med påførte og ervervede hjerneskader, lærevansker, utviklingsforstyrrelser, degenerative lidelser samt ulike nevropsykiatriske tilstander. I tillegg erfaring med individuell terapi, kurs, veiledning og foredrag.

Har du bestilt videokonsultasjon med John? Trykk på lenken under.

 

Bestill time Sentrum
Hanne Storvik

Hanne Terese Storvik

Daglig leder / kognitiv terapeut

Født i 1973. Jobbet i psykisk helsevern siden 1995.  Rogaland psykiatriske sykehus, regional sikkerhetspost,  Psykisk helseteam, psykosepoliklinikk ved Oslo Universitetssykehus.

Videreutdanning i tverrfaglig psykisk helse. Fire videreutdanninger i kognitiv terapi ved Norsk forening for kognitiv terapi og Tips Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus. Er utdannet som veileder i kognitiv terapi. Tar nå utdanning i sexologi ved Universitetet i Agder.

Hanne behandler ulike lidelser som angst, depresjon, spiseforstyrrelser, tvangslidelser, generalisert angstlidelser, panikkangst og sosialfobi, samt vansker med relasjoner og samliv, problemer knyttet til selvbilde og kropp. Tilbyr familiebehandling. Hun holder foredrag, underviser og er veileder.

Hanne jobber på ved vårt kontor i Oslo Sentrum og en kveld i uken på Fornebu.

Har du bestilt videokonsultasjon med Hanne? Trykk på lenken under.

 

Bestill time Sentrum Bestill time Fornebu Video

Tobias Lindstad

Spesialist i klinisk psykologi

Tobias er født i 1973. Han har vært psykolog i nesten 20 år. Han er spesialist i klinisk psykologi.

Tobias har erfaring med behandling av et bredt spekter av psykiske plager og utfordringer som depresjon, angst, søvnvansker, bekymring og grubling, stress og belastning, relasjonsvansker, samlivsproblemer, arbeidslivskonflikter, aggresjons- og sinnemestring, lav selvfølelse, utbrenthet, livskriser, traumereaksjoner og sorg.

Er opptatt av å gå personers individuelle behov i møte så åpent som mulig. Integrerer i så måte ofte kognitiv terapi med andre psykoterapiperspektiver. Eksempelvis psykodynamisk psykoterapi, emosjonsfokusert terapi, oppmerksomt nærvær, metakognitiv terapi, skjemafokusert kognitiv terapi, samt et tilknytningsperspektiv og eksistensielt- og personsentrert psykoterapi. Er også opptatt av terapeutisk potensiale i litteratur, musikk, kunst, film, filosofi, dans og kroppslig aktivitet.

Jobber på både kveld- og dagtid, primært på kontorene i Fornebu, men også i Oslo sentrum.

Har du bestilt videokonsultasjon med Tobias? Trykk på lenken under.

 

Bestill time Sentrum Bestill time Fornebu Video

Telefon:+47 23 90 50 70

Email:tobias@oslopsykologsenter.no

Therese Le Nordlie

Therese Le Nordlie

Psykolog

Født 1980. Utdannet ved Universitetet i København. Therese tilbyr veiledning og individualterapi for barn, unge, voksne og deres familie. Therese har erfaring med behandling av et bredt spekter av psykiske vansker fra spesialisthelsetjeneste, og psykisk helseteam. Hun har også erfaring med akutt krisearbeid innenfor vold og traumatisk stress i tillegg til endringsarbeid hos sårbare familier. Therese har forankring i relasjon og tilknytningspsykologi, og har stor interesse for emosjonsfokusert terapi. Therese jobber på vårt kontor på Fornebu.

Har du bestilt videokonsultasjon med Therese? Trykk på lenken under.

 

Video

Telefon:+47 23 90 50 70

Email:therese@oslopsykologsenter.no

Lise Langballe

Psykolog
Utdannet psykolog ved Universitetet i København i 2013. Erfaring med utredning og behandling av barn og voksne i spesialisthelsetjenesten gjennom arbeid i Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) samt Alderspsykiatrisk poliklinikk Diakonhjemmet.
Tilbyr behandling for flere ulike psykiske utfordringer og har erfaring med behandling knyttet til blant annet vanskeligheter med angst, depresjon, relasjonsvansker, lav selvfølelse, foreldreveiledning, sorg, søvnproblematikk, stress og belastning. Behandlingen vil tilpasses den enkeltes ønsker og behov. Tar i mot klienter på dagtid ved vårt kontor i Oslo sentrum.
Har du bestilt videokonsultasjon med Lise? Trykk under.
Lars Fodstad

Lars Fodstad

Spesialist i klinisk psykologi

Utdannet psykolog ved Universitetet i Aalborg i 2007. Jobbet i psykisk helsevern siden 2008, samt 3 år ved Stiftelsen Alternativ til Vold. Psykologspesialist i 2015. Har siden 2016 jobbet som kliniker og leder innen psykisk helsevern. 

Har arbeidet med kognitiv terapi siden han startet som psykolog og har i tillegg en videreutdannelse innen mentaliseringsbasert terapi. I tillegg til det kliniske arbeidet har Fodstad jobbet flere år med rådgivning, psykoedukasjon og psykologisk veiledning av ungdom og unge voksne. 

Fodstad har opparbeidet seg erfaring med behandling av et bredt spekter av psykiske plager som utbrenthet, angstplager (sosial forbi, panikkangst og generalisert angst),  utfordringer knyttet til kropp og selvbilde, depresjon, stress- og belastningsplager, relasjons- og samlivsproblemer, aggresjons- og sinnemestring, utbrenthet, livskriser og sorg. 

Celin Ringseth

Psykolog

Celin er utdannet psykolog fra Universitetet i København. Har fordypning i kognitiv terapi og videreutdanning i stress- og traumepsykologi. Autorisert i TRE (Trauma Release Exercise). Utdannet yogalærer og holder foredrag og kurs innen stressmestring og livsveiledning.

Flere års erfaring fra akuttpost, barn og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) og alderspsykiatrisk poliklinikk ved Akershus Universitetssykehus. Jobbet de fire siste årene i privatpraksis.

Tilbyr samtaleterapi for et bredt spekter av psykiske utfordringer. Dette inkluderer bla depresjon, angst, traume, utbrenthet og samlivsproblemer.

Ga ut boken «The Breeding Pig- en kjærlighetsroman» sommer 2021. 

Tilbyr kun videokonsultasjoner om dagen. Ta kontakt per e-mail for time.

 

Hva kan du forvente?

Få kontakt med en av våre anbefalte psykologer. Vi jobber med de fleste psykiske vanskeligheter, bl.a. utbrenthet og stressmestring, mestring av angst og overdrevne bekymringer, tvangstanker og handlinger, seksuelle vansker, selvbildeproblematikk, relasjonelle vansker, depresjon, mestring av traumer m.m.

I tillegg tilbyr vi nevropsykologisk utredning. Eksempler er hukommelsesvansker, oppmerksomhet – og konsentrasjonsvansker og vurdering av generelle mentale evner.

Husk at vi behandler dine utfordinger under den strengeste konfidensialitet. Alle autoriserte psykologer er forpliktet til å følge etiske retningslinjer for behandling, herunder å ha et strengt forhold til taushetsplikt.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.