fbpx

Om våre medarbeidere

Her følger en presentasjon om våre medarbeidere og hva hver enkelt jobber med og har av relevant utdanning og erfaring.

AlleVoksneBarn og ungePar og familieSexologiRus og avhengighetNevropsykologi
Ane Rogne

Ane Rogne

Spesialist i nevropsykologi

Ane er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og er spesialist i klinisk nevropsykologi. 

Bred erfaring innen nevropsykologisk arbeid med ervervede hjerneskader, lærevansker, utviklingsforstyrrelser og nevropsykiatriske tilstander. Jobbet flere år innen habiliteringstjenesten ved Oslo universitetssykehus og rehabilitering ved Sunnaas sykehus. Erfaring fra arbeid i spesialenhet i NAV med kompliserte arbeidsevnevurderinger.  

Medvirket til lærebøker, flere forskningsartikler og populærvitenskapelige artikler innen nevrofag. 

Ane har også erfaring med behandling av ulike former for psykiske plager, utbrenthet og søvnforstyrrelser. Jobber innen forskjellige terapimetoder som kognitiv terapi og metakognitiv terapi. 

Tilbyr både utredning og behandling av voksne innen nevropsykologiske spørsmål og samtaleterapi rettet mot andre problemstillinger.

Aslak Jølstad

Aslak Jølstad

Psykologistudent

Aslak er på sitt siste år av psykologutdanningen ved Aarhus Universitet i Danmark, og han tar sin hovedpraksis her hos oss i Kognito.

Ved Kognito arbeider Aslak hovedsakelig med psykologisk og nevropsykologisk testing og samtaleterapi hos voksne. Aslak er oppmuntrende, nysgjerrig, empatisk, ikke-dømmende og ærlig. Han har gjennom sin utdanning vært interessert i hva som gjør ethvert menneske unikt. Til dette hører det erfaring med hvordan vår unike personlighet kan ha mange indre konflikter, mange ulike sider, men også mange ressurser og styrker, som kan brukes til å ta tilbake kontrollen i livet.

Fra utdanningen har han bygget seg opp særlig kunnskap innen emner som personlighetspsykologi, ADHD og oppmerksomhetsvansker, angst, stress, overtenkning, motivasjonsvansker og selvdisiplin.

Ettersom Aslak er i praksis, vil samtaler med ham kunne bestilles til halv pris. Aslak er tilgjengelig for samtaler i Tullins gate 2 på mandager, tirsdager, onsdager og fredager fra kl 10.00-18.00.

Klikk her for å bestille time hos Aslak.

Bestill time

Bernt Lundby

Spesialist i klinisk psykologi

Bernt er født i 1974. Han har vært psykolog i nesten 20 år.

Han har studert ved Universitetet i Oslo. Han er spesialist i klinisk voksenpsykologi.

Bernt har erfaring med utredning, diagnostikk og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser og utfordringer som depresjon, stress og belastning, akutte kriser, fobier, tvangslidelse, panikkangst, sosialangst, bekymring og grubling, relasjonsvansker, samlivsproblemer, aggresjons- og sinnemestring.

Han er direkte og har en avslappet, uformell stil som behandler og etablerer fort trygghet. Han er spesialisert i, og har omfattende erfaring med, kognitiv terapi (tradisjonell kognitiv atferdsterapi, eksponeringsterapi, metakognitiv terapi, responsprevensjonstrening, etc).

Trykk her for å bestille time direkte hos Bernt:

Celin Ringseth

Celin Ringseth

Psykolog

Celin er utdannet psykolog fra Universitetet i København. Har fordypning i kognitiv terapi og videreutdanning i stress- og traumepsykologi. Autorisert i TRE (Trauma Release Exercise). Utdannet yoga/ meditasjonslærer og holder foredrag og kurs innen stressmestring og livsveiledning.

Flere års erfaring fra akuttpost, barn og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) og alderspsykiatrisk poliklinikk ved Akershus Universitetssykehus. Jobbet de fem siste årene i privatpraksis.

Tilbyr samtaleterapi for et bredt spekter av psykiske utfordringer. Dette inkluderer bla depresjon, angst, traume, utbrenthet og samlivsproblemer.

Ga ut boken «The Breeding Pig- en kjærlighetsroman» sommer 2021. 

Ønsker du å bestille time hos Celin?

Bestill time
Frode Molnes

Frode Molnes

Spesialist i klinisk psykologi

Frode er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Jobbet i psykisk helsevern siden 2013. Har i tillegg erfaring med behandling av barn og foreldreveiledning. 

Opparbeidet seg bred erfaring med utredning og behandling av ulike psykiske helseplager, som for eksempel depresjon, angst, stemningsforstyrrelser, traumelidelser, søvnproblemer, relasjonsvansker, sorg og livskriser, tvangslidelser, spiseforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser, samt andre tilstander med kroppslige tilleggsplager.

Har en helhetlig tilnærming til terapi, som tar utgangspunkt i både person, kropp og livssituasjon. Særlig interesse for affektteori og følelsenes sentrale rolle for selvopplevelse og relasjonelle forhold, der skamproblematikk ofte har en sentral betydning. 

Tilbyr psykoterapi med både affektfokusert og kognitiv tilnærming. Kan også tilby EMDR-behandling (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) eller andre traumespesifikke metoder ved ønske om dette. 

Opptatt av å hjelpe den enkelte til å mobilisere ressurser i seg selv og omgivelsene. Har erfaring med tverrfaglig samarbeid, jobbet med koordinering og samarbeid med ulike instanser som bydelstjenester innen psykisk helse og fastlegekontor.    

Tilbyr både individuell behandling, parterapi og familieterapi. 

Trykk her for å bestille time direkte hos Frode:

Hanne Storvik

Hanne Terese Storvik

Daglig leder / kognitiv terapeut

Født i 1973. Utdannet sykepleier og har jobbet i psykisk helsevern siden 1995.  Har erfaring fra Rogaland psykiatriske sykehus, Psykisk helseteam, psykosepoliklinikk ved Oslo Universitetssykehus. Pårørendearbeid ved PIO.

Videreutdanning i tverrfaglig psykisk helse. Flere videreutdanninger i kognitiv terapi. Veileder og underviser i kognitiv terapi. Har Sexologi fra Universitetet i Agder og er også NACS godkjent kliniker. Studerer nå Gottman parterapimetode. 

Hanne snakker med mennesker med ulike type lidelser som angst (generalisert angstlidelser, panikkangst og sosialfobi), depresjon, spiseforstyrrelser og tvangslidelser. Mange strever med problemer knyttet til selvbilde og kropp, samt vansker med relasjoner og samliv. Derfor tilbyr hun både individualterapi og familiebehandling. 

Hun holder foredrag, underviser og er veileder.

Ønsker du å bestille time hos Hanne?

Bestill time
Lars Fodstad

Lars Fodstad

Spesialist i klinisk psykologi

Utdannet psykolog ved Universitetet i Aalborg i 2007. Jobbet i psykisk helsevern siden 2008, samt 3 år ved Stiftelsen Alternativ til Vold. Psykologspesialist i 2015. Har siden 2016 jobbet som kliniker og leder innen psykisk helsevern. 

Har arbeidet med kognitiv terapi siden han startet som psykolog og har i tillegg en videreutdannelse innen mentaliseringsbasert terapi. I tillegg til det kliniske arbeidet har Fodstad jobbet flere år med rådgivning, psykoedukasjon og psykologisk veiledning av ungdom og unge voksne. 

Fodstad har opparbeidet seg erfaring med behandling av et bredt spekter av psykiske plager som utbrenthet, angstplager (sosial forbi, panikkangst og generalisert angst),  utfordringer knyttet til kropp og selvbilde, depresjon, stress- og belastningsplager, relasjons- og samlivsproblemer, aggresjons- og sinnemestring, utbrenthet, livskriser og sorg. 

Trykk her for å bestille time direkte hos Lars:

Lise Langballe

Lise Langballe

Psykolog

Lise ble utdannet psykolog i 2013 ved Universitetet i København. Hun har flere års erfaring med utredning og behandling av voksne og barn i spesialisthelsetjenesten gjennom arbeid i Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og Alderspsykiatrisk poliklinikk.

Lise tilbyr samtaleterapi for flere ulike psykiske utfordringer og har erfaring med behandling knyttet til blant annet vanskeligheter med angst, depresjon, relasjoner, lav selvfølelse, foreldreveiledning, sorg, søvnproblematikk, stress og belastning.

Behandlingen vil tilpasses den enkeltes ønsker og behov og vil ha fokus på å skape et trygt rom for samtale og utvikling.

Lise er tilgjengelig for samtaler på tirsdager og torsdager på dagtid.

Du kan bestille time direkte hos Lise her:

Bestill time
Liv Barnett

Liv Barnett

Spesialist i nevropsykologi

Liv var ferdig utdannet psykolog i 1998 og spesialist i nevropsykologi i 2006. Hun har 25 års erfaring innen nevropsykologisk arbeid i spesialisthelsetjenesten. Liv tilbyr nevropsykologisk utredning av voksne og eldre som opplever kognitive vansker og funksjonsnedsettelse. 

Hun har arbeidet med lærevansker, nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD, Aspergers syndrom, Cerebral parese, epilepsi, ervervede hjernskader, hukommelsesvansker og demens, og degenerative lidelser (bl.a. Huntintons sykdom).

Trykk her for å bestille time direkte hos Liv:

Petter Emhjellen

PSYKOLOG UNDER SPESIALISERING I NEVROPSYKOLOGI

Petter er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. 

Ved Oslo psykologsenter arbeider Petter hovedsakelig med nevropsykologisk utredning av voksne. Han har særlig erfaring fra arbeid med utviklingsforstyrrelser, slik som lærevansker, autismespekterforstyrrelser/Aspergers syndrom, ADHD og tics/Tourettes syndrom (inkludert HRT-behandling). Han har også erfaring fra arbeid med andre nevrologiske og nevropsykologiske tilstander hos voksne.

Psykiater Simona Eskeland

Simona Eskeland

Spesialist i psykiatri

Psykiater Simona Eskeland jobber ved Kognito hovedsakelig på ettermiddager. Eskeland bistår med medisinvurderinger ved tilstander som depresjoner, ADHD med mer.

Simona Eskeland ble autorisert lege i 2005 og jobbet noen år som fastlege før hun i 2009 begynte på spesialisering innen psykiatri. Hun ble spesialist/overlege i 2014. Hun har jobbet på poliklinikker og døgnposter i Oslo. Hun har tatt toårig kognitiv terapiutdanning og går på 4.året med gruppeterapiutdanning ved institutt for gruppeanalyse og gruppespykoterapi. Hun har bred erfaring med psykofarmakologi og bistår med medisinvurderinger ved tilstander som depresjon, angst, ADHD med mer.

Vil du bestille time hos Simona? Kontakt oss på hei@kognito.no for å bestille time.

Sissel Brandtzæg

Spesialist i nevropsykologi

Sissel er utdannet psykolog ved Universitet i Oslo, og er spesialist i klinisk barne- og
ungdomspsykologi og spesialist i klinisk nevropsykologi. Hun har 15 års erfaring fra
spesialisthelsetjenesten og har jobbet med mennesker i alle aldre innenfor psykisk helsevern,
habilitering og rehabilitering.


Sissel tilbyr nevropsykologisk undersøkelser og kartlegginger hos mennesker (voksne og eldre) som
opplever kognitive vansker og funksjonsnedsettelse.
Sissel har erfaring med følger etter ulike typer ervervede hjerneskader (eksempelvis etter
hjerneslag/hjerneinfarkt, hypoksi, og infeksjoner), nevroutviklingsforstyrrelser (ADHD/ADD),
autismespekterlidelser som Aspergers syndrom), utredning av læreforutsetninger og generelt
evnenivå samt hukommelsesvansker og nevrodegenerative lidelser (demenslidelser). Sissel
gjennomfører også førerkortvurderinger.


Sissel tilbyr også samtaler relatert til nevropsykologiske problemstilliner (kognitive
vansker/funksjonsnedsettelser).

Sten-Rune Roland

Sten-Rune Roland

Spesialist i klinisk psykologi

Sten-Rune er født i 1970 og kommer fra Nordland. Han er utdannet i Bergen og har jobbet som psykolog i 20 år. Han har vært spesialist i klinisk psykologi siden 2009.

Sten-Rune er utdannet veileder i kognitiv terapi, og har vært med å utdanne mange leger og psykologer i kognitiv terapi. Han er i tillegg utdannet i skjematerapi, en terapiform som er godt egnet for langvarige personlighetsvansker.

Sten-Rune jobber med de fleste psykiske lidelser hos voksne, men også hos barn og unge. Han har lang ledererfaring og jobber i dag som leder av Vangsseter, et rehabiliteringssenter for mennesker med rusproblemer. Han har i tillegg klinisk praksis ved Oslo Psykologsenter.

Ønsker du å bestille time hos Sten-Rune?

Bestill time

Vår historie

Oslo Psykologsenter drives av Kognito AS. Vi ble startet i 2015 av psykologspesialist Henrik Riekeles Vik og filosofisk praktiker Thomas Bernhard Thiis Evensen. I 2017 ble psykologspesialist Sten-Rune Roland og psykiatrisk sykepleier og sexolog Hanne Terese Storvik medeiere i firmaet.

I dag er Oslo Psykologsenter et firma som hovedsakelig tilbyr psykologtjenester fra spesialister med lang erfaring fra tidligere offentlig virksomhet. Vi tilbyr tjenester innen de fleste psykiske problemområder; for voksne, barn og unge, for par og familier. Vi tilbyr en til en terapi, parterapi og snart gruppeterapi. Vi tilbyr utredningskompetanse overfor NAV. Vi tilbyr nevropsykologisk utredning i forhold til ADHD, Apsergers syndrom, generelle evner, hukommelse og annet. I tillegg vil det komme kurs og seminarer. Vi har også sexologisk kompetanse på høyt nivå. Vi tilbyr også bedriftshelsetjenester og samarbeider i dag med Diakonhjemmet sykehus.

Vi ønsker å være et psykologsenter med et bredt tilbud som har høy grad av profesjonalitet og med lang erfaring hos våre medarbeidere.

Home » Om oss