fbpx

Oslo Psykologsenter skifter navn til Kognito.

Kognito er vårt nye navn. Navnet henspeiler på motsatsen til inkognito. Altså å gå i det skjulte – undercover. Vårt motto er at temaer bør opp i bevisstheten. Tydelig og rett fram. Det er først når man er noe bevisst at man kan endre hvordan man forholder seg – både emosjonelt, tankemessig og i atferd.

I tillegg henspeiler navnet på vår ekspertise innen kognitiv utredning. Vi har etterhvert fått et godt team av nevropsykologer hos oss, som utreder alt fra evner, hukommelse, konsentrasjon og utviklingsforstyrrelser som ADHD, Asperger osv.

Vi har også medarbeidere med høy kompetanse innen kognitiv terapi. Navnet henspeiler således også til dette.

Vi holder til i de samme lokalene og har de samme medarbeiderne. Kun navnet er nytt 😊!