fbpx

Terapi for barn og unge fra 6-18 år. Angst, depresjon, selvbilde – de fleste psykiske problemer.

For barn og ungdommer mellom 6-18 år

Vi har behandlere med lang erfaring av behandling av barn og unge, og med klinisk spesialisering i dette feltet. Barnet kan komme med sine foresatte eller alene, avhengig av problemstilling og alder. Er du ungdom kan vi snakke med deg online om du ikke ønsker å møte på vår klinikk.

Vi tilbyr en trygg og god atmosfære.

Noen av problemstillingene vi behandler:

  • De fleste angstlidelser, inkl. sosial angst, generalisert angst, OCD (tvangstanker og -handlinger), helseangst og enkle fobier, separasjonsangst
  • Post traumatisk stresslidelse (PTSD) og andre belastningsreaksjoner
  • Depresjoner
  • Selvbildeproblematikk
  • Spiseforstyrrelser
  • Stressrelaterte plager
  • Seksuelle problemer
  • Rusmisbruk

Om taushetsplikten

Som helsepersonell har vi taushetsplikt. Det vil si at de som hos oss, må holde opplysninger om deg hemmelig. Som hovedregel har vi likevel en plikt til å informere dine foreldrene dersom du er under 16 år.

I noen tilfeller kan det bli aktuelt å holde tilbake informasjon fra dine foreldrene. Da skal du få vite om retten foreldrene dine har til å få informasjon om deg og din helse. Du skal også få vite om hvilke unntak som finnes når det gjelder helsepersonells plikt til å gi informasjon til foreldrene dine, når du er under 16 år.

I noen tilfeller kan det også være nødvendig at foreldrene dine får informasjon om deg for å oppfylle sine plikter som foreldre. De kan få dette selv om du er mellom 16 og 18 år. Får foreldrene dine informasjon om deg, får du få vite om det.

Om du har noen spørsmål kan du ta kontakt med oss gjennom meldingsskjemaet under: