fbpx

Mestring av sosial angst

Lær deg å overkomme sosial angst i en trygg gruppesetting

Smågrupper starter denne våren

Noen plasser igjen

 

Ta kontakt
Sosial fobi innebærer prestasjonsangst. Det ligger i lidelsens natur at det er vanskelig å delta på kurs eller grupper med andre, i frykt for å dumme seg ut eller ikke være «flink nok» i egne og andres øyne.

Samtidig er en deltakelse i en gruppe hvor du deltar med andre som er i «samme båt som deg selv» noe av det lureste du kan gjøre om du ønsker å komme ut av tilstanden.

Det er gjennom å øve på å «være deg selv», uten å bli for opptatt av hvordan du fremstår, at angsten etterhvert reduseres. Ved å delta i gruppen vil du oppleve at de andre deltakerne sliter med veldig mye av de samme tankene som du selv gjør. Dette fører til en større trygghet som gjør det mulig å øve seg på nettopp det som er vanskelig, som å snakke foran andre uten at du blir hemmet av angst og overdrevent selvfokus.

Gjennom deltakelse i gruppen vil du blant annet lære:

Hva sosial angst er (kanskje litt mer enn du allerede vet)

Hva som skjer i kroppen når du har angst

Gjennomgang av typiske symptomer ved sosial angst og hva man typisk gjør for å dempe disse – som ikke virker.

Hva som utløser angsten og hvordan forholde seg til dette

Hva «trygghetsatferd» eller «sikringsatferd» er for noe, og hvilken rolle dette har i din angst.

Hvordan unnvikelse gjør vondt verre og hvordan jobbe med dette.

Tankenes og selvbildets rolle i angsten

Hvordan graderte øvelser er noe av det mest effektive du kan gjøre

Hvilken holdning som er sunn å ha til egen prestasjon og fremtreden, og hvordan få en slik holdning.

Hvordan «ditt indre bilde» av deg selv virker opprettholdende på din angst og hvordan forhold seg til dette.

Hvordan du kan forholde deg til egne negative tanker på en lurere måte.

Innholdet i gruppen vil omhandle teori, diskusjon og samtaler for å forstå hverandres tanker og angst, samt øvelser under trygge og forutsigbare rammer.

Det teoretiske fundamentet for gruppen bygger på kognitiv terapi.

Litt mer om gruppen

Gruppen vil bestå av mellom 4 til 5 personer.  Felles for alle er at alle sliter med det samme, nemlig sosial angst. Alle vil derfor ha en frykt for å dumme seg ut, eller være opptatt av at et kroppslig symptom som rødming, stamming, svetting eller liknende skal kunne «røpe» at de har angst.

Noen vil kunne ha sosial angst av begrenset art – det vil si at det kun er enkelte situasjoner som utløser angsten, for eksempel møter på jobben, mens andre har en mer utvidet type – hvor de fleste sosiale situasjoner gir angst. Mekanismene i angsten er likevel likt, en situasjon assosieres med noe «farlig» og kroppen setter automatisk igang en rekke angstsymptomer, som den enkelte blir pinlig klar over. Det er da vanlig at man gjør forskjellige manøvrer for å skjule eller mestre symptomene, uten at dette fører til at angsten forsvinner for godt.

Gruppen vil gå hver uke over 1,5 klokketime. Prisen er 850,- per gang.

Den starter når det er nok deltakere, minimum 4. Gruppen går i utgangspunktet over 2 måneder.

Z

Noen fysiske symptomer ved sosial angst

Sosial fobi eller sosial angst preges av en rekke fysiske symptomer som man blir pinlig klar over, og som dukker opp i sosiale situasjoner. Disse kan være:

  • Rødming
  • Skjelvinger
  • Svetting
  • Kalde og klamme hender
  • Stamming eller skjelvende stemme
  • Hjertebank
  • Kvalme
  • Trang til å gå på do
Om du tror dette kan være noe for deg, ta kontakt med oss. Du vil få tilsendt noen skjemaer per mail og så bli kalt inn til en individuell samtale for at vi sammen kan finne ut av om dette er det riktige tilbudet for deg. Prisen for denne konsultasjonen er 850,-, hvorav halvparten vil bli refundert om du starter i gruppen.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

OSLO PSYKOLOGSENTER

Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo

Tlf.: +47 23 90 50 70

Mail: mail@oslopsykologsenter.no

Kognito AS

Org.nr. 915140467

MER INFORMASJON

TRENGER DU HJELP?

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.