fbpx

Gruppeterapi for sosial angst!

Individualterapi ved Oslo Psykologsenter

Ny gruppe for sosial angst starter i mars.

Her kan du få effektiv behandling i gruppe for sosial angst.

Gruppen går ukentlig over 10 uker. Du vil få opplæring i hvordan forstå og tenke om sosial angst. Det vil bli fokus på holdninger og sunn praksis, hvordan håndtere de skumle symptomene man er redd for at andre skal legge merke til.

Den følger et gruppeprogram som springer ut fra kognitiv terapi – den mest anerkjente behandlingsformen for sosial angst.

 • Sosial fobi innebærer prestasjonsangst. Det ligger i lidelsens natur at det er vanskelig å delta på kurs eller grupper med andre, i frykt for å dumme seg ut eller ikke være «flink nok» i egne og andres øyne.
 • Samtidig er en deltakelse i en gruppe hvor du deltar med andre som er i «samme båt som deg selv» noe av det lureste du kan gjøre om du ønsker å komme ut av tilstanden.
 • Gruppen vil bestå av mellom 5 til 6 personer.  Felles for alle er at alle sliter med det samme, nemlig sosial angst. Alle vil derfor ha en frykt for å dumme seg ut, eller være opptatt av at et kroppslig symptom som rødming, stamming, svetting eller liknende skal kunne «røpe» at de har angst.
 • Gruppen vil gå hver uke over 1,5 klokketime. Prisen er 850,- per gang.
 • Prisen er kr. 850,- per gang.

Noen symptomer ved sosial angst:

 • Rødming
 • Skjelvinger
 • Svetting
 • Kalde og klamme hender
 • Stamming eller skjelvende stemme
 • Hjertebank
 • Kvalme
 • Trang til å gå på do

Noen vil kunne ha sosial angst av begrenset art – det vil si at det kun er enkelte situasjoner som utløser angsten, for eksempel møter på jobben, mens andre har en mer utvidet type – hvor de fleste sosiale situasjoner gir angst. Mekanismene i angsten er likevel likt, en situasjon assosieres med noe «farlig» og kroppen setter automatisk igang en rekke angstsymptomer, som den enkelte blir pinlig klar over. Det er da vanlig at man gjør forskjellige manøvrer for å skjule eller mestre symptomene, uten at dette fører til at angsten forsvinner for godt.

Home » Tjenester » Gruppeterapi » Gruppe for mestring av sosial angst