fbpx

Nevropsykologisk utredning

Utredning av mental fungering.

 

Vurdering av dysleksi, lærevansker, konsentrasjonsvansker, hukommelsesvansker, påført hodetraume, ADHD, mentale styrker og svakheter, med mer.

Ingen henvisning nødvendig.

Kort ventetid.

Les mer om nevropsykologisk utredning ved Oslo Psykologsenter under:

 

Bestill time

Oslo Psykologsenter tilbyr nevropsykologisk utredning av en rekke tilstander som:

Kognitive vansker. F.eks. lærevansker, konsentrasjonsvansker, hukommelsesvansker

Hodetraumer (skade i hjernen som følge av ulykke).

Alkoholrelaterte skader

Demensutvikling

Sykdom i nervesystemet

Løsemiddelskade

Medfødte tilstander som f.eks. ADHD, autismespekterforstyrrelser, og psykisk utviklingshemming

Førerkortvurderinger

Sakkyndighetsoppdrag

Vi har tilknyttet spesialist i nevropsykologi med lang erfaring. Kort ventetid.

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at vi kun utreder voksne.

Valg av utredningsmetoder:

 

Førstegangssamtale (60 min.)

Avklare behov for videre utredning / innhenting av bakgrunnsopplysninger. Gå gjennom bakgrunnen for henvisningen og rammen for utredningen.

 

Samtalebehandling (60min.)

Bearbeide vanskelige opplevelser i forhold til skade/dysfunksjon i hjernen og mulig få råd om praktiske teknikker, strategier osv. 

Screening av kognitiv funksjon og/eller personlighetsfunksjoner (5 til 6 timer)

Mindre omfattende undersøkelser der spesifikke kognitive funksjoner skal kartlegges, for eksempel demensutredning, evnevurdering osv.

 

Nevropsykologisk undersøkelse (6 til 12 timer)

En mer omfattende utredning som gir vurdering og beksrivelse av kognitivt funksjonsnivå, for eksempel AD(H)D utredning, differensialproblematikk osv.

 

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å bestille time.

I tilfeller der NAV eller andre instanser henviser, vil det være viktig med en skriftlig henvisning. Det vil da bli send svar til undersøkelsespersonen og kopi til henvisende instans.

 

OSLO PSYKOLOGSENTER

Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo

Tlf.: +47 23 90 50 70

Mail: mail@oslopsykologsenter.no

Kognito AS

Org.nr. 915140467

MER INFORMASJON

TRENGER DU HJELP?

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.