fbpx

Nevropsykologisk utredning ved Oslo Psykologsenter

ADHD utredning? Aspergers syndrom? Hukommelsesvansker, evnenivå eller problemer med konsentrasjon? Våre nevropsykologer gir svar.

nevropsykolog ved Oslo Psykologsenter

Problemer med hukommelse eller oppmerksomhet? En nevropsykolog kan gi svar.

Vi har tilknyttet flere nevropsykologen med lang erfaring med utredning av mange kognitive vansker. Blant annet hukommelsesvansker, lærevansker, generell evnevurdering, hodeskader, Aspergers syndrom og ADHD.

Mange er usikre på om de kan ha ADHD. Hos oss får du en grundig utredning av dette, med nevropsykologisk kartlegging. Vi har en utredningspakke for dette, og samarbeider med psykiater om eventuell behanding

Bestill time eller kontakt oss i dag. Time til nevropsykologisk konsultasjon må betales når du bestiller timen. Du får selvfølgelig pengene refundert om du avbestiller innen fristen på 48 timer.

 • Kognitive vansker. F.eks. lærevansker, konsentrasjonsvansker, hukommelsesvansker
 • Hodetraumer (skade i hjernen som følge av ulykke).
 • Alkoholrelaterte skader
 • Demensutvikling
 • Sykdom i nervesystemet
 • Løsemiddelskade
 • Medfødte tilstander som f.eks. ADHD, autismespekterforstyrrelser, og psykisk utviklingshemming
 • Førerkortvurderinger
 • Sakkyndighetsoppdrag
 • Vi har tilknyttet spesialist i nevropsykologi med lang erfaring.
 • Kort ventetid.
 • Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at vi kun utreder voksne.

ADHD utredning

Ved spørsmål om ADHD utredning kan du bestille time for en første kartlegging hos en av våre nevropsykologer. Det vil da vurderes om det er grunnlag for å gå videre med en full utredning.

Mange er usikre på om de kan ha ADHD. Hos oss får du en grundig utredning av dette, med nevropsykologisk kartlegging. En typisk utredning varierer mellom 7-12 timer, avhengig av kompleksitet. Utredning foretas av nevropsykolog eller psykolog under videreutdanning i nevropsykologi. Om det vurderes at du sannsynligvis har ADHD, vil du få tilbud om time hos vår psykiater, for å diskutere mulig behandling.

Om det vurderes at det er andre psykologiske forhold som i stedet bør utredes, vil du bli anbefalt å gå videre hos en av våre kliniske psykologer for videre utredning og eventuell behandling.

Bestill time eller kontakt oss i dag. Time til nevropsykologisk konsultasjon må betales når du bestiller timen. Du får selvfølgelig pengene refundert om du avbestiller innen fristen på 48 timer.

 • Komplett utredning med spesialist i nevropsykologi
 • Normalt utredningsforløp mellom 7-12 timer
 • Differensialdiagnostisk vurdering – kan plagene bedre forklares med andre forhold?
 • Psykiaterundersøkelse og eventuell medikamentell behandling

Valg av utredningsmetode

Førstegangssamtale (50 min.)

Avklare behov for videre utredning / innhenting av bakgrunnsopplysninger. Gå gjennom bakgrunnen for henvisningen og rammen for utredningen.

Samtalebehandling (50min.)

Bearbeide vanskelige opplevelser i forhold til skade/dysfunksjon i hjernen og mulig få råd om praktiske teknikker, strategier osv. 

Screening av kognitiv funksjon og / eller personlighetsfunksjoner (5 til 6 timer)

Mindre omfattende undersøkelser der spesifikke kognitive funksjoner skal kartlegges, for eksempel demensutredning, evnevurdering osv.

Nevropsykologisk undersøkelse (6 til 12 timer)

En mer omfattende utredning som gir vurdering og beksrivelse av kognitivt funksjonsnivå, for eksempel AD(H)D utredning, differensialproblematikk osv. Relevant kognitiv testing, samt vurdering av om det er hensiktsmessig med videre samtale hos vår psykiater.

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å bestille time.

I tilfeller der NAV eller andre instanser henviser, vil det være viktig med en skriftlig henvisning. Det vil da bli send svar til undersøkelsespersonen og kopi til henvisende instans.