fbpx

Vi er ytterligere styrket innen nevropsykologi.

Vi har fått tre flinke nevropsykologer med lang erfaring med oss i Oslo Psykologsenter. De skal jobbe deltid ved vår klinikk i Nobels gate. De har lang erfaring med ervervede hjerneskader, lærevansker, utviklingsforstyrrelser og nevropsykiatriske tilstander. Blant annet ADHD, Asperger og autisme utredninger, kartlegging av tics og tourettes, epilepsi, generelt evnenivå, lærevansker, hukommelsesvansker, hjerneskader og en rekke andre nevropsykologiske tilstander.

Vi ønsker Liv Barnett, Ane Rogne og Petter Emhjellen velkommen til oss. Du kan lese mer om de her: https://oslopsykologsenter.no/om/

Ane Rogne

Ane Rogne

Spesialist i nevropsykologi

Liv Barnett

Liv Barnett

Spesialist i nevropsykologi

Petter Emhjellen

Psykolog i nevropsykologisk videreutdanning